Štvrtok, 21 Január 2021
03:49:53

Language

Prihlasenie

Pneumatika

PA, PU Trubky

No subcategories

Noznice pre trubku

No subcategories

Koncovky mosadzne

No subcategories

Rychlospojky FESTO

No subcategories

Mosadzne rychlospojky

No subcategories

Mosadzne srubenia

No subcategories

Skrtiace ventily vzduch

No subcategories

Regulatory vzduchu

No subcategories

Ventily voda, vzduch

No subcategories

Fukacie pistole

No subcategories

Stipce

No subcategories

Motylik

No subcategories

Mazaci system pre mazanie retazi dopravnikov SKF MSMRD

Mazaci system pre mazanie retazi dopravnikov SKF Bezvzduchový olejový mazací systém pre mazanie reťazí dopravníkov
Bezvzduchový olejový mazací systém pre mazanie reťazí dopravníkov SKF   Projekčný systém bezvzduchového oleja CLK je jednoduché, spoľahlivé a ľahko inštalovateľné riešenie na mazanie valčekových reťazí v priemysle kde sú dopravníky. Systém obsahuje centrálnu jednotku s ...Čítať ďalej


Bezvzduchový olejový mazací systém pre mazanie reťazí dopravníkov SKF

 

Projekčný systém bezvzduchového oleja CLK je jednoduché, spoľahlivé a ľahko inštalovateľné riešenie na mazanie valčekových reťazí v priemysle kde sú dopravníky.

Systém obsahuje centrálnu jednotku s nádržou, automatický systém a objemové čerpadlo na dodanie presného množstva maziva cez projekčné dýzy do každého bodu trenia pohyblivých reťazových článkov. Žiadny komponent systému nie je mechanický v kontakte s reťazou, čím sa eliminuje akékoľvek riziko opotrebenia a možného hromadenia olejového odpadu. Všetky komponenty sú odolné voči korózii. Dýzy a potrubia sú vhodné pre vysoké

teploty (200 ° C / 400 ° F).

 

Benefit


• Znižuje náklady na údržbu v porovnaní s Manuálnym mazaním. (spotreba maziva a práca)

• Eliminuje manuálne mazanie a súvisiace riziká pre zamestnancov

• Zvyšuje produktivitu elimináciou neplánované prestoja

• Predĺženie životnosti v dôsledku znížené opotrebenie reťaze

• Znižuje spotrebu energie znížené trenie

• Zvyšuje bezpečnosť obsluhy

• Zvyšuje čistotu vďaka zníženiu v prebytku maziva

 

Rozsah aplikácie

Priemyselné reťaze pre pekárske pece alebo podobné

• Dopravníky na triedenie, čistenie, varenie a pasterizácia ovocia a zeleniny

• Reťaze na pečenie a sušenie vo všetkých typoch priemyselných odvetví (spracovanie potravín, stavebné materiály, drevo atď.)

• Manipulácia s dopravníkmi

• Reťaze podlahového dopravníka v automobilovom priemysle

 

 

Trecí bod


Tryska dopravnikove retaze

Reťaze predstavujú významný počet trecích zón, ktoré by mali byť namazané. Obrázok hore predstavuje pohľad na valčekovú reťaz s rôznymi časťami a trecími zónami.

Lubrikant preniká medzi rôznymi prvkami

Reťaze kde pôsobí kapilarita. Pri trení sa vytvorí mazivom mazacia zóna každého prvku reťazového článku. Znižuje teplotu, trenie a tým aj opotrebovanie častí. 

 

Kontrolná jednotka


Ovladanie SKF mazania

Systém pracuje automaticky so sledom mazacích a pohotovostných fáz. Sú ľahko programovateľné pre každú aplikáciu. Stav ukazuje čelný displej 2x16 znakov systému a zobrazuje rôzne parametre. Užívateľ môže zmeniť mazacie parametre a prístup k rôznym správam pomocou štyroch tlačidiel.

 

Olejová nádrž

Olejová nádrž má kapacitu 7,5 litra. HDPE (polyetylén s vysokou hustotou) priehľadnýplast umožňuje vizuálnu kontrolu hladiny oleja. Okrem toho elektronika vyšle signál do integrovanej riadiacej jednotky (LED a správa na displeji), ak je to minimálna hladina. Tento systém môže tiež vysielať externý signál do riadiacej jednotky stroja.

 

Objemové piestové čerpadlo

Objemové piestové čerpadlo dodáva presné množstvo oleja a tlačí ho späť do systému cez projekčné dýzy, 4 mm rúrky pripojené k výstupom. Nízka hladina oleja je cyklická a synchronizovaná pre každý výstup s rozstupom reťaze počas fázy mazania.

 

Jedno alebo dvojité nanášacie dýzy

Trysky dyzy SKF

Systém mazania oleja používa na nanášanie maziva zo systému jednoduché jedno, alebo dvojité dýzy. Výber dýzy závisí okrem iného od vzdialenosti medzi mazacími miestami. Vzdialenosť medzi tryskami dvojitých výstupných dýz sa dá ľahko nastaviť imbusovým kľúčom (medzi 4,5 mm a 10 mm) pre presnú projekciu na body trenia. Poloha dýz by mala byť vždy umiestnena zvisle, aby nanášala zhora nadol.

 

Senzor reťazového valca

Indukcny snimac SKF

Snímač kladky reťaze - indukčný snímač priblíženia - vysiela elektrický signál do systému riadiacej jednotky, keď prechádza každý valec v reťazi. Tento signál umožňuje aktivovať čerpadlo, keď je systém vo fáze mazania. Senzor by mal byť umiestnený v maximálnej vzdialenosti 5 mm od objektu (valca), ktorý má byť monitorovany (bez mechanického kontaktu).

 

Cyklické mazanie

Mazací cyklus obsahuje mazaciu fázu, počas ktorej mazacie miesta sú mazané a potom nasleduje pohotovostná fáza. 

Dva parametre: trvanie mazacieho cyklu a počet valčekov v reťazi, ktoré by sa mali namazať počas fáza mazania. 

Trvanie pohotovostnej fázy závisí od celkového počtu mazaných bodov a trvaní mazacieho cyklu.

 

Poloautomatické mazanie

Užívateľ manuálne spustí fázu mazania. Táto fáza zodpovedá na počet mazacích miest nastavených používateľom. Keď posledný mazací bod bol namazaný, mazacia fáza je ukončená a systém sa zastaví. Užívateľ môže spustiť ďalšiu mazaciu fázu kedykoľvek je to potrebné.

 

Nepretržité mazanie

Všetky mazacie miesta sú nepretržite mazané, pokiaľ je reťaz je v prevádzke a mazací systém je napájaný. Riadiaca jednotka tiež umožňuje užívateľovi sledovať hladinu maziva v zásobníku a správne fungovanie indukčného snímača vzdialenosti.

 

Súprava

Mazací systém SKF je poskytovaný vo forme kompletného kitu. Súprava obsahuje všetky komponenty potrebné na inštaláciu centralného  mazacieho systému, vrátane centrálnej jednotky, dýz, indukčného snímača a príslušenstva.

schema mazania dopravnikovych pasov

 

Zoznam komentárov:
Zatiaľ neboli pridané žiadne komentáre.
Pre zadanie komentáru musíte byť registrovaný